KONTAKT TELEFON:
021/215-65-25
online-rezervacije
Kursna lista
Prodajni kurs Intesa banke na dan 23.02.2019
EUR 121.01

Turistička agencija Gsp Travel nudi mogućnost prodaje turističkih aranžmana Sindikatima, uz mogućnost plaćanja putem administrativne zabrane na više mesečnih rata. Do sada smo ostvarili uspešnu saradnju sa velikim brojem sindikata, a neki od njih su:

 • Fond solidarnosti sindikata komunalaca
 • Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine
 • Klinički centar Vojvodine Novi Sad
 • Klinički centar Srbije Beograd
 • Osnovna sindikalna organizacija Hirurgija
 • RDU RTV Novi Sad
 • Samostalni sindikat JGSP Novi Sad
 • Sindikalna organizacija JP Nacionalni Park Fruška Gora
 • Sindikalna organizacija Tehničko-kolske službe Novi Sad
 • Sindikalna organizacija u poreskoj upravi
 • Sindikat JKP Novosadska toplana
 • Sindikat med. sestara i tehničara kliničkog centra Vojvodine
 • Sindikat Medicinskih sestara i tehničara OO IKVBV
 • Sindikat Nezavisnost JP za skloništa
 • Sindikat služba katastra nepokretnosti Novi Sad
 • Sindikat"Nezavisnost" Jgsp Novi Sad
 • SSOS Marbo produkt
 • Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi JGSP
 • Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije PU Radosno detinjstvo
 • Udruženje vozača 5 Oktobar JGSP Novi Sad
 • Udruženje vozača i automehaničara JGSP Novi Sad
 • Sindikalna organizacija Danubius
 • Sindikat Solidarnost JKP Stan
 • Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti JKP Parking servis
 • Sindikalna organizacija OŠ "Mihajlo Pupin" Veternik
 • Sindikat zaposlenih u republičkom fondu PIO filijala Novi Sad
 • Samostalni sindikat obrazovanja PU Radosno Detinjstvo
 • Samostalni sindikat JKP Put
 • Sindikalna organizacija NIS - stručne službe
 • Sindikalna organizacija doma zdravlja Bački Petrovac
 • Sindikat "Solidarnost" - novi sindikat PU Radosno Detinjstvo
 • Sindikalna organizacija instituta za plućne bolesti Vojvodine
 • Sindikat "Solidarnost" ZZZZ radnika Novi Sad
 • Sindikat ne medicinskih radnika zdravstva OO Klinički Centar Srbije
 • Sindikat "Nezavisnost" JKP Tržnica Novi Sad
 • Sindikalna organizacija Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" Beograd
 • Sindikat zaposlenih JKP Vodovod i Kanalizacija - "Jednakost"
 • Sindikat zaposlenih u JP "Poslovni Prostor"
 • Sindikalna organizacija "Koteks Viskofan" d.o.o.
 • Sindikalna organizacija DTD VD Srednja Bačka d.o.o.
 • Sindikalna organizacija Privredne Komore Vojvodine
 • Unija sindikata prosvrtnih radnika Srbije PU Radosno Detinjstvo
 • Novi sindikat zdravstva "Doma zdravlja" Novi Sad